Den viktiga och existensgrundande milstolpen att formellt bilda föreningen har passerats. 

Bolagsverket har nu godkänt vår ansökan om att bilda StensödenNet ek. för. och tilldelat oss ett organisationsnummer (769627-0326). 

Det har gjort att vi nu har kunnat skaffa oss bankkonton och att vi kan börja jobba med att bygga upp ett medlemsregister.

Inom kort kommer alla som anmält sitt intresse att få ett mejl med information om hur de blir medlemmar i föreningen. 

Medlem blir man enklast genom att betala in 200 kr på vårt plusgirokonto 

68 93 53 – 1 och ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen. 

Har du ännu inte anmält ditt intresse så är det inte för sent ännu – anmäl dig med en inbetalning. 

Vill du ha mer information om vad fiberprojektet handlar om så arrangerar vi ett informationsmöte igen den 20 november i Stensödens bygdegård kl 1900 och precis som förra gången medverkar Klas Strandberg, e-lots Örnsköldsviks Kommun, och Jonas Krisström, ByNet.

Efter en period med olika typer av förberedelse- och planeringsarbete, är vi nu inne i en period där förberedelserna och planeringen omsätts till konkreta aktiviteter och handlingar och det känns mycket inspirerande. 

Det handlar om det formella bildandet av föreningen, upprättande av bankrelationen, medlemsregistrering mm. Och vi återkommer inom kort med ytterligare information om vad som händer och sker i vår gemensamma resa mot ett fibernät i byarna.