Gensvaret har varit kanonbra på våra värvningsaktiviteter. Per idag (9 december) har vi 160 medlemmar i StensödenNet ek för. av totalt 284 adresser med fast boende i området. Därtill finns ett flertal fastigheter med sommar- eller tillfälligt boende, och de är självklart också välkomna att ansluta sig. Det är naturligtvis glädjande att så många har valt att bli medlemmar och vi fortsätter att jobba för att värva så många medlemmar som möjligt eftersom: 

  • Det kommer bara att finnas EN chans att ansluta sig till fibernätet till en reducerad kostnad och den chansen är NU
  • Ju fler vi är som ansluter oss, desto lägre blir kostnaden per anslutning.

Ta därför chansen att se till att dina grannar och vänner i området verkligen tar tillvara den möjlighet som nu finns att få fibernät till huset till en reducerad kostnad. Det enda som man behöver göra för att säkerställa sig den rätten, är att snarast betala in 200 kr på plusgiro 68 93 53 -1 med angivande av fastighetsbeteckning och namn, samt fylla i den medlemsansökan som finns här på sidan. Klart. Prata med grannar och vänner när ni ses under promenader och aktiviteter under de helger som vi har framför oss.

Om man gör en rent ekonomisk kalkyl på värdet av att gå med i föreningen, kan vi utlova en förräntning på de 200 kr med avsevärt mer än 50 gånger (utifrån hur mycket billigare det beräknas bli att gå med nu jämfört med att välja att ansluta sig vid senare tillfälle). Försök gärna att matcha den utväxlingen på 200 kr någon annanstans om du kan.

Har du bestämt dig att gå med men inte gjort slag i saken ännu, för att ”jag ska bara…först”. Låt inte det göra att du missar chansen. Gör slag i saken nu istället för imorgon så har du gjort vad du kan idag för att framtidssäkra din fastighet.