Den 28/8 klockan 19.00 hade vi ett Stormöte på Stensödens Bygdegård.

Uppslutningen var stor med omkring 100 personer i församlingen!

I stort sett alla som dök upp för att lyssna ställde sig positiva till fiberutbyggnaden enligt den enkät som gick runt!

Förutom den lokala arbetsgruppen som jobbat med frågan medverkade följande:

 • Kommunens e-lots Klas Strandberg
  • Finansieringsfrågor
  • Bakgrund till fiberprojekten
  • Framtiden
 • Christer Tjäder, TELIA
  • Tjänsteutbud (Bredband, TV och Telefoni)
 • Projekteringsföretaget byNet
  • Beskrivning över hur ett projekt går till

Det är nu allt börjar!

Sprid informationen till era grannar som inte var med så att de också kan vara med och ta del av den information som vi kommer att maila ut och delge på denna hemsida.