Kallelsen till StensödenNet ek. för.:s första ordinarie föreningsstämma har i dagarna skickats ut till alla medlemmar. Stämman kommer att hållas i Stensödens Bygdegård den onsdag den 22 januari kl 19.00. Stämman markerar på sätt och vis att själva uppbyggnadsfasen av föreningen är genomförd och avslutad och att all kraft i föreningen fortsättningsvis kan riktas mot att förverkliga vårt huvudmål – att bygga ett fibernät.

Vi har ännu inte fått klarhet i vilka tidsförhållanden som gäller för vår nästa stora hållpunkt i projektplanen – inlämnande av en bidragsansökan till Länsstyrelsen. Tidigare antaganden och bedömningar har talat om början av mars men tyvärr har vi ännu inte sett något som bekräftar att de antagandena är riktiga. Vi jobbar med att få klarhet i detta eftersom det till stora delar styr vårt arbete under inledningen av 2014 och vi kommer att lämna mer information om detta vid stämman.

Vid stämman kommer vi också att välja föreningsfunktionärer och besluta om hur vi tillsammans driver arbetet under 2014. Valberedningen (Lars Olsson och Gösta Byström) är redan igång med sitt arbete och har du förslag på föreningsfunktionärer så ta gärna kontakt med dem. Kom och ta del av informationen, ställ frågor och diskutera hur vi bäst för projektet vidare mot slutmålet.

Varmt välkomna den 22 januari.