Onsdagen den 22 januari var 41 röstberättigade tillsammans med ett flertal medföljande samlade i Stensödens bygdegård för den första ordinarie stämman i StensödenNet ek för.

Vid stämman presenterade styrelsen sitt arbete under 2013 och det gavs också en uppdatering av det aktuella läget och de förändrade tidsförhållanden som nu gäller. I korthet så innebär de följande: Länsstyrelsen har ännu inte publicerat någon information om när eller hur bidrag söks för fibernät 2014 vilket innebär att vårt tidigare antagande om att en bidragsansökan skulle lämnas in i början av mars måste revideras. Ett nytt antagande om tidplan är att vi skall vara beredda att lämna in en bidragsansökan till sommaren för att Länsstyrelsen sedan skall kunna fatta beslut under hösten. Bakgrunden till ändringen är att en ny sk programperiod påbörjas och att det då tar längre tid innan det blir klart hur fördelningen av medel blir.

Föreningen kommer dock inte att ligga på latsidan för det. Styrelsens förslag till verksamhetsplan antogs av stämman och den viktigaste punkten är att styrelsen fick i uppdrag att genomföra upphandling av systemleverantör för att projektera nätet så att vi får koll på vad det kostar att bygga. Att systemleverantören upphandlas via ett anbudsförfarande är viktigt för att kunna söka bidrag för byggandet och upphandlingskravet har skärpts den senaste tiden. Så den förändrade tidplanen passar oss faktiskt bra när allt kommer omkring.

Interimsstyrelsen omvaldes till ordinarie styrelse och förstärktes dessutom med Annika Häggkvist, Angsta, som ordinarie ledamot och Eilert Eriksson, Ovansjö, som suppleant. Till revisorer valdes Torbjörn Jacobsson och Vivi-Anne Olsson, bägge Högbyn och som revisorssuppleant Helena Hägglund, Täfteå. Vi hälsar alla nyvalda välkomna.

När protokollet är skrivet och justerat kommer det naturligtvis att publiceras här på sidan tillsammans med övriga dokument från stämman.