Verksamhetsåret har nu kommit igång ordentligt efter stämman och vi har tagit ett rejält kliv framåt. I slutet av februari publicerade vi förfrågan för upphandling av systemleverantör till fibernätet. Systemleverantören är den aktör som kommer att göra "ritningen" över nätet, beräkna vilken kapacitet vi behöver i olika delar, var vi placerar nodskåp och hur mycket slang och fiber det går åt mm. Detta jobb kallas även för att projektera nätet. Dessutom kommer systemleverantören att vara den som levererar slang, fiber och skåp till oss när vi bygger.

 

Projekteringen kommer att ge oss en grund att stå på för att kunna beräkna och bedöma kostnaderna för att bygga nätet och den kostnadsbedömningen blir sedan den som kommer att användas för bidragsansökan när den tiden kommer.

 

Sista dag för att lämna anbud är den 26 mars och därefter kommer de inlämnade anbuden att öppnas vid ett protokollfört styrelsemöte och utvärderas inför beslut om vilken leverantör vi väljer.

 

Med systemleverantörsupphandlingen pågående så ligger vi bra till tidsmässigt. Tror vi, för vi vet ju fortfarande inte hur tidplanen för bidragsansökan ser ut. Det finns ännu ingen officell information om tidplaner. Men vi jobbar på att få klarhet och när vi vet något mer så kommer vi att informera om detta här på sidan.