Hej fibervänner,

 

Efter den lugna perioden när anbudsförfrågan för systemleverantörsskapet var ute hos leverantörerna, har tempot i styrelsens arbete nu ökat markant. Just nu i början av juni är vi inne i en utvärderingsfas där vi träffar anbudsgivarna en och en för att ge dem möjlighet att presentera sitt anbud och för oss att ställa kompletterande frågor på deras anbud och därefter poängsätta de olika anbuden.

 

Vi har också en pågående dialog med kommunen för att vara synkroniserade med deras planering av stomnät i vårt område.

 

När det gäller tidplan för bidragsansökan till Länsstyrelsen klarnar läget sakta bit för bit. Senaste informationen säger att Länsstyrelsen kommer att publicera regelverket för bidragsansökningar under september månad och från samma tid kan föreningarna börja lämna in sina ansökningar. Dock kommer inga beslut om beviljande av sökta bidrag att tas förrän under våren 2015. Det är ok att starta innan beslut tas av Länsstyrelsen men det är helt på föreningens egen risk (skulle man nekas bidrag så får man stå summan själv). Vi förväntar oss också att se ökade krav från Länsstyrelsen på att de nät som bidrag söks för, ingår på ett genomtänkt sätt i en kommunal och regional nätplanering. Det är därför viktigt för oss att ha en tät samverkan med kommunen.

 

Det har ju skrivits en del i Örnsköldsviks Allehanda om de problem föreningarna som ligger före oss (Gideå, Björna mfl) har med finansieringen kopplat till den sk Skanova-modellen. Ärendet är inte helt okomplicerat men vi följer det och har en dialog igång för att förstå hur det kan påverka och även nyttjas för vår förening. Det finns lyckligtvis signaler från flera håll om att deras problem kommer att lösas på ett bra sätt men det innebär inte med självklarhet att den lösningen är tillämplig för oss.

 

Men innan vi i vår förening kan gå vidare från den fas vi är i nu, behöver styrelsen få mandat från föreningens medlemmar att gå vidare och beslut i vilken riktning vi skall gå vidare.

 

Styrelsen kommer därför att kalla till ett informationsmöte och extra stämma i perioden slutet av augusti/början av september för att presentera och få beslut på väg framåt. Vi återkommer efter sommaren men i god tid innan med mer information om tid och plats.

 

Medlemsantalet strävar sakta men säkert uppåt. Vi är i skrivande stund 249 medlemmar i föreningen (av 286 adresser där det finns registrerade boende). Den höga anslutningsgraden noteras positivt av leverantörer och andra externa parter vi träffar och det gör att föreningen har en bra och stabil grund i medlemsbasen att stå på och det ger också en positiv känsla i styrelsearbetet.

 

Styrelsen tillönskar alla medlemmar en skön sommar. På återhörande och återseende i augusti.