Styrelsen har kallat föreningens medlemmar till en andra extrastämma den 15 december. Detta är för att fastställa det första beslut om vissa mindre stadgejusteringar som gjordes vid extrastämman den 20 oktober och som föranleddes av den beslutade inriktningen för projektets genomförande.

På extrastämman den 15 december kommer endast frågan om stadgeändringen att behandlas och denna gång hålls extrastämman i Stensödens bygdegård (kl 1900).

 

Styrelsen