2015 har inte alls rullat igång som vi planerade för. Som ni kanske kan dra er till minnes hade vi före jul en offensiv plan att slutföra projekteringen, teckna anslutnings- och markavtalen och därefter påbörja diskussionerna inför beslut om tjänsteutbudet i nätet.

 

Projekteringen av nätet är färdigställd så långt vi kan komma och nästa steg hade varit att tillsammans med Örnsköldsviks Kommun och Övik Energi sätta samman bidragsansökan till Länsstyrelsen. Tidpunkten för när ansökan skulle vara inlämnad har ju sedan förra våren kontinuerligt skjutits fram och tyvärr så har det skett ännu en gång.

 

Stödet vi söker för byggnationen ingår i det så kallade Landsbygdsprogrammet hos Jordbruksverket. Landsbygdsprogrammet är ännu inte klart och Jordbruksverket har nyligen aviserat att beslut om sökta bidrag för fiberprojekt kommer att kunna lämnas först efter sommaren 2015!!

 

Hur vi i vår förening skall agera i detta läget är i skrivande stund inte klart. Styrelsen arbetar för närvarande tillsammans med Örnsköldsviks Kommun och Övik Energi för att få en överblick över handlingsmöjligheter och lämpligaste väg framåt. Risken är dock stor att nätet inte blir färdigt under 2015 som är vad vi jobbat för.

 

Till följd av ovanstående tidsförskjutning, har styrelsen också tagit inriktningsbeslutet att vi skall ha vår ordinarie föreningsstämma under maj månad (stadgarna föreskriver att ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång) för att vi då skall ha en genomarbetad plan för hur vi går vidare. Självklart kommer vi innan dess att fortsätta att ge information på vår hemsida när kompletterade information finns tillgänglig.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Styrelsen