Fibervänner,

Försommar, som alla år så innehåller försommaren en massa saker som skall fixas, antingen som resultat av den gångna vintern eller som förberedelse för den kommande sommaren.

Stämman för StensödenNet Ek För kan väl sägas vara lite av bägge delarna: vi städade av det förra verksamhetsåret med sin verksamhetsberättelse och vi förberedde framtiden genom att anta verksamhetsplanen för den fortsatta verksamheten.

Verksamhetsplanen tar sin grund i det strategiska val vi gjorde hösten 2014 att bygga tillsammans med Örnsköldsviks Kommun och Övik Energi och planen för 2015 syftar till att fortsätta med de nästkommande stegen på den vägen. Allt eftersom information tillkommer och vi ser hur krokig och krånglig en alternativ väg hade varit att bygga i egen regi, är det styrelsens uppfattning att det vägval vi gjorde hösten 2014 var det rätta. Det valet ökade säkerheten för ett tryggt och förutsägbart projektgenomförande.

 

När det gäller tidplanen för vårt projekts genomförande så hänger det ju till största delen på när bidragsmedlen blir tillgängliga. Det svenska Landsbygdsprogrammet har ju nu antagits av EU-kommissionen och det är första steget mot att kunna frigöra de bidragsmedel vi kommer att söka. I övrigt så är inriktningen hos Jordbruksverket att beslut om bidrag skall kunna tas med början efter sommaren. Vi jobbar i alla fall vidare med att färdigställa vårt arbete enligt den plan vi har.

 

Protokollet från stämman kommer att skickas hem till alla medlemmar inom kort tillsammans med en uppmaning att betala årets medlemsavgift. Stämman fastställde medlemsavgiften till 200 kr per anslutning. Medlemsavgiften betalas till Plusgiro 68 93 53-1 och ange namn på medlemmen, adress för fiberanslutningen och fastighetsbeteckning så har vi koll på vem betalningen kommer ifrån.

 

Byvärdarnas arbete med att gå igenom detaljprojekteringen har lämnats in till Övik Energi och inom kort kommer de att återkomma till respektive byvärd för att boka en tid för att göra nästa steg i projekteringen.

 

Har ni frågor eller funderingar så är ni alltid välkomna att kontakta er byvärd eller någon av oss i styrelsen.

 

Med varma sommarhälsningar,

 

Styrelsen