Så har då arbetet i styrelsen dragit igång igen efter sommaren. Första mötet efter sommaren var den 26 augusti och det var en förberedelse inför nästa möte med Örnsköldsviks Kommun och Öviks Energi i början av september.

 

Jordbruksverket börjar nu ha sammanställt det mesta av regelverket för utvärdering av ansökningarna. Vi kan konstatera att det har förändrats ganska mycket jämfört med hur det såg ut när vi drog igång för över 2 år sedan. Men det är bara att anpassa oss till det som gäller nu och sikta framåt.

 

Hos kommunen och Öviks Energi pågår arbetet för fullt med att sammanställa vår bidragsansökan och vid mötet med dem så kommer vi att gå igenom denna. Länsstyrelsen tar emot ansökningarna fram till och med den sista september och därefter vidtar granskning och analys och även olika former av samråd. Vi ska nog inte förvänta oss att beslutet kommer fort utan processen med att utvärdera inkomna ansökningar kommer att ta sina månader. Vi kommer naturligtvis att göra vad vi kan för att få veta vad som händer och om behov finnes komplettera med ytterligare information till Länsstyrelsen. Vi återkommer när vi vet något.

 

Du som ännu inte har betalat medlemsavgiften, gör det snarast! Stämman beslutade ju att ta ut en något högre avgift i år med en förhoppning om att den avgiften även skall täcka kostnaderna vi har under nästa verksamhetsår. Funderar du på något – hör av dig till din byvärd eller till någon i styrelsen så ska vi försöka hjälpa dig.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen