Det är ju ett av de delmål vi har jagat under en lång tid och äntligen har vi tagit oss dit. Vi vet också att det är många andra projekt/föreningar som söker bidrag ur samma pott och de ekonomiska medlen är som vanligt inte obegränsade. Länsstyrelsen har nu att granska alla inkomna ansökningar, prioritera dessa och lägga dem för olika typer av samråd. När detta är klart är Länsstyrelsen klar för beslut.

Det finns en förhoppning att detta skall kunna klaras av på några månader så att de projekt som får bidrag beviljade kan komma igång under nästa grävsäsong. Och om en månad öppnar nästa period för bidragsansökningar och "trycker på" så flödet behöver komma igång.

Men tidplaner har ju förskjutits förr i projektet. Vi kan bara förbereda oss så gott vi kan så att vi är beredda på alla olika händelseutvecklingar som kan bli följden.
 
Det styrelsen nu går in i är ett arbete med anslutnings- och markavtalen. Vi behöver se över formuleringarna i dessa så att de passar vårt projekt och antagna tider för genomförande, vi behöver identifiera alla dem som vi ska skriva markavtal med och vi behöver hitta en praktisk metodik för att hantera avtalsskrivandet (det blir rätt många).

På återhörande,

//Styrelsen