I egenskap av fibervänner så börjar vi ju (tyvärr) bli rätt härdade och vana att få vänta på besked. Vi räknar med att få vänta ett litet tag till på besked om vår ansökan är beviljad eller ej. Förra veckans nummer av tidningen Ny Teknik hade en artikel som belyste problemen i Landsbygdsprogrammet och särskilt fiberbidragsdelen. Det är inte bara här Västernorrland som vi har fått vänta utan det har varit samma problem i hela Sverige. Artikeln kan du läsa här: http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3947061.ece

 

Samtidigt så ser vi tecken på att vår (och andras) ansökan rör sig framåt i utvärderingsprocessen hos Länsstyrelsen. Som vi tidigare berättat om så skall alla ansökningar ut på tre samråd: kommunalt samråd, samråd med Länsstyrelsen och slutligen ett kommersiellt samråd. Det vi nu ser är att vår ansökan ligger ute på Länsstyrelsens hemsida för det kommersiella samrådet och det pågår till den 3 december. När det är klart så är nästa ”hållpunkt” ett besked från Länsstyrelsen – beviljad eller inte…

 

Parallellt med väntan på bidragsbeslutet så för vi diskussioner med Övik Energi om hur vi tecknar en sån stor mängd avtal på effektivaste sätt och vi har börjat planera för en projektorganisation för projektenomförandet. Vi inser alla att blir det ”åka av” så kommer vi att ha mycket som kommer att behöva göras färdigt inom en ganska kort tidsperiod för att komma igång o gräva i sommar. Men efter så lång väntan så ser vi i styrelsen det som ett kärt besvär.

 

Fortsätt att hålla tummarna för vår ansökan fibervänner.

//Styrelsen