Fibervänner,

Landsbygdsprogrammet är ju det program som skall finansiera en stor del av vårt fibernät. Beslut ang ansökan lyser ännu med sin frånvaro. Aktiviteter pågår tillsammans med Länsstyrelsen för att förfina och komplettera den ansökan som är inlämnad och det får väl ses som ett gott tecken att det pågår en dialog (istället för att det är helt tyst). MEN, det finns ytterligare ett spår för delfinansiering av delar av nätet. Det spåret heter Dig.2020 och är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen tillsammans med länets 7 kommuner och finansieras av EU och länets kommuner.  En högtidlig invigning skedde den 26 januari av IT-minister Mehmet Kaplan i Härnösand. Projektet omfattar totalt 233 miljoner kronor och innebär att ett bredbandsnät byggs i Västernorrland som är öppet och robust, operatörsneutralt mellan kommunerna i länet och ansluter alla offentliga fasta arbetsställen med minst 100Mb. Statsrådet talade i sitt invigningstal bland annat om ”…att satsningar på bredband typ Dig.2020 skapar förutsättningar för att öppna myndigheterna för att skapa nya tjänster och möjligheter” och han hade gett i uppdrag att utreda behoven av till exempel IT-slöjd i skolan – det vill säga att eleverna tidigt får lära sig skriva programkod till datorer, på liknande sätt som vi sedan lång tid tillbaka har träslöjd och får lära oss använda verktyg för att snida i trä. Statsrådet uttryckte vidare sin förtjusning över hur många parter (länsstyrelse, kommuner, kommunägda energibolag mfl) samordnat sig och hur flera olika projekt samverkar för att bygga bredband i Västernorrland, och där Dig.2020 är bara själva kärnan.

Men vad betyder då Dig.2020 för StensödenNet? Jo det innebär att under sommaren 2016 kommer en fiberkabel att byggas från Faresta via Angsta, Täfteå, Kalldal och till Idbyn. Denna fiberkabel kommer så småningom att vara den förbindelse som förser vårt byanät, när det byggs, med internetkapacitet. I bygget kommer naturligtvis förberedelser att göras för att byanätet (via Landsbygdsprogrammet) enkelt kan anslutas längs sträckningen genom att inkopplingspunkter byggs där projekteringen för byanätet behöver dem. Ett tydligt och konkret exempel på hur projekten samordnats.

Vi kommer alltså att behöva gå igång med att teckna markavtal för den sträckning som nu är beslutad. En projektorganisation är på väg att sättas upp hos Övik Energi och så fort den är mobiliserad så drar arbetet igång. Vi återkommer med mer detaljer så fort de blir kända.

Sedan så kan det ju dessutom bli så att vi får vår ansökan om byanätet beviljad också (håll tummarna) och då kommer bägge programmen att genomföras hos oss som ett samordnat projekt. 

Det är nu vi börjar - på riktigt!

//Styrelsen