Hej alla fibervänner,

Så har äntligen Länsstyrelsens beslut kommit - och vi tillhör den lilla skara om 7 ansökningar som har beviljats bidrag för byanät. Se Länsstyrelsens sida: http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/sv/nyheter/2016/pages/sju-bredbandsprojekt-far-42-miljoner-i-forsta-beslutsomgangen.aspx/ 

Tiden på året är sen, vi är redan i  mitten av juni, och vilka konsekvenser detta får på tidplanen behöver vi jobba igenom. Det finns en klar risk att vi på grund av detta får förskjutningar i tidplanen. Mer information kommer på stämman den 22 juni.

Styrelsen återkommer inom kort om hur och när anslutningsavtal kommer att kunna och behöva tecknas.