Måndagen den 4 juli togs det första spadtaget för grävfasen. Kommunalrådet Per Nylén deltog och önskade oss lycka till i det fortsatta arbetet. Nu är alltså grävningen igång.

Vi ligger ganska bra till med anslutningsavtalen - ett stort tack till byvärdarna som gjort ett bra jobb med att få in avtalen. Det återstår fortfarande några - en del är de medlemmar som hört av sig och meddelat att de är bortresta. Där gäller det ju bara att slutföra avtalet med namnteckningen. Dessa känns som under bra kontroll. Sedan har vi ett mindre antal där avtalet ännu inte är påtecknat och vi heller inte har fått kontakt med medlemmen. Skulle du vara en av dessa - se till att ta kontakt med din byvärd eller med styrelsen snarast så vi har koll på hela medlemslistan. Vi vill även veta om det är så att du väljer att inte ansluta dig så att vi kan pricka av det i uppföljningen.

Sommarhälsningar från styrelsen