Så har då äntligen grävmaskinerna gått igång på riktigt efter en lite inledande försening. Att det har tagit lite tid för grävningen att komma igång har bland annat berott på att de tillstånd som behövts har lyst med sin frånvaro. Men nu när de är på plats så har maskinerna börjat nere vid Idbybadet och det börjar dyka upp orange streck uppmålade på lite olika ställen i området.

Detaljprojekteringen för hela området är också klar och så snart alla kartorna är utskrivna så kommer styrelsen att ta en träff med byvärdarna. Därefter så kommer byvärdarna ut till alla medlemmarna med markavtalen för påskrift.

Hur långt man hinner innan vintern eller när grävningen kommer till just din by har vi inte riktigt koll på ännu. Frågan är ställd och vi har bett om en dylik plan. Så snart vi har fått den informationen så kommer vi att delge den. 

 

Styrelsen