Här  skall den senaste infon läggas upp!

Hej fibervänner,

Så har då äntligen anslutning och inkoppling av fastigheterna påbörjats. Det finns en plan som Övik Energi har distribuerat ut om i vilka veckor respektive område kommer att vara aktuellt för inkopplingsarbeten (se nedan).

Samtidigt som vi säger detta, så finns också ett mindre antal anslutningar där det ännu inte är grävt färdigt.  Dessa är inte på något sätt borttappade utan det finns olika anledningar till varför det kan dröja.

När fiberteknikerna kommer hem till dig och gör inkopplingen, så om du inte gjort det förut, så anmäl till dem om du behöver en längre ”patchkabel” (den kabel som de matar in genom hålet i väggen) än standardlängden 1 meter. Lägg en lapp i dosan på utsidan av huset lämpligen. De kommer att distribuera de längre patchkablar som finns hemtagna och därefter kompletteringsbeställa det antal som behövs.

Måndag veckan efter att teknikern har varit hos dig och dina grannar och kopplat in fibern, så kommer en lista över ”förra veckans ny-inkopplade kunder” att distribueras av Övik Energi till de tjänsteleverantörer de har i sitt nät och som därmed är valbara. Det innebär att det är först då (måndag veckan efter inkoppling) som det är någon idé med att kontakta tjänsteleverantörerna för att beställa tjänster. Hör du av dig innan dess så kan de inte ta emot en beställning för du finns ännu inte på deras lista av anslutna hushåll.

Från det att du har beställt tjänster hos en tjänsteleverantör så tar det normalt 2-5 arbetsdagar innan tjänsterna är i drift hos dig.

När din anslutning är driftsatt så har Övik Energi uppfyllt sitt åtagande avseende anslutningen och kan därmed fakturera den.

Du som har andra typer av internet, telefoni och tv-abonnemang bör också se över uppsägningstiderna för dessa och planera för uppsägningen. Dock har vi inte någon exakt detaljplan för respektive fastighet utan du får nog (bör nog) räkna med visst överlapp om du vill ha en oavbruten övergång till fibern.

 

//Styrelsen

 

*)  Övik Energis inkopplingsplan

V 33-35         Ovansjö och Högbyn 101-144

V 36-39         Högbyn 146-150, 205-224, Stybbersmark, Hjälta, Tävra, Lilla Mosjön

V 38-42         Högbyn 151-158, 226-228, Stensöden, Byggdom, Täfteå, Torsböle

V 42-44         Idbyn, Lunnedalen, Norra Stranne

V 44-46         Brunnsnyland, Angsta, Högbysjön

Underkategorier