Hej fibervänner,

Så har då äntligen anslutning och inkoppling av fastigheterna påbörjats. Det finns en plan som Övik Energi har distribuerat ut om i vilka veckor respektive område kommer att vara aktuellt för inkopplingsarbeten (se nedan).

Samtidigt som vi säger detta, så finns också ett mindre antal anslutningar där det ännu inte är grävt färdigt.  Dessa är inte på något sätt borttappade utan det finns olika anledningar till varför det kan dröja.

När fiberteknikerna kommer hem till dig och gör inkopplingen, så om du inte gjort det förut, så anmäl till dem om du behöver en längre ”patchkabel” (den kabel som de matar in genom hålet i väggen) än standardlängden 1 meter. Lägg en lapp i dosan på utsidan av huset lämpligen. De kommer att distribuera de längre patchkablar som finns hemtagna och därefter kompletteringsbeställa det antal som behövs.

Måndag veckan efter att teknikern har varit hos dig och dina grannar och kopplat in fibern, så kommer en lista över ”förra veckans ny-inkopplade kunder” att distribueras av Övik Energi till de tjänsteleverantörer de har i sitt nät och som därmed är valbara. Det innebär att det är först då (måndag veckan efter inkoppling) som det är någon idé med att kontakta tjänsteleverantörerna för att beställa tjänster. Hör du av dig innan dess så kan de inte ta emot en beställning för du finns ännu inte på deras lista av anslutna hushåll.

Från det att du har beställt tjänster hos en tjänsteleverantör så tar det normalt 2-5 arbetsdagar innan tjänsterna är i drift hos dig.

När din anslutning är driftsatt så har Övik Energi uppfyllt sitt åtagande avseende anslutningen och kan därmed fakturera den.

Du som har andra typer av internet, telefoni och tv-abonnemang bör också se över uppsägningstiderna för dessa och planera för uppsägningen. Dock har vi inte någon exakt detaljplan för respektive fastighet utan du får nog (bör nog) räkna med visst överlapp om du vill ha en oavbruten övergång till fibern.

 

//Styrelsen

 

*)  Övik Energis inkopplingsplan

V 33-35         Ovansjö och Högbyn 101-144

V 36-39         Högbyn 146-150, 205-224, Stybbersmark, Hjälta, Tävra, Lilla Mosjön

V 38-42         Högbyn 151-158, 226-228, Stensöden, Byggdom, Täfteå, Torsböle

V 42-44         Idbyn, Lunnedalen, Norra Stranne

V 44-46         Brunnsnyland, Angsta, Högbysjön

 

Hej fibervänner,

Söndagen den 7 maj var en skara om knappt 40 personer samlade till stämman i Stensöden Net. Stämmoförhandlingarna innehöll inga större överraskningar och den sittande styrelsen fick både ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och ett förnyat mandat att fortsätta. Önskar du kopia på stämmoprotokollet så skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Efter den formella delen av stämman så informerade Övik Energi om projektläget och Telia informerade om det tjänsteutbud som de kommer att erbjuda i nätet. Ang tjänsterna så finns all information på Övik Energis hemsida.

Övik Energi informerade om följande:

Bindningstiden för anslutningsavtalen har ändrats till 36 månader (var 60 månader).

Serviceavtalen för tjänstefördelaren har utgått eftersom Övik Energi kommer att äga tjänstefördelaren (tidigare var du själv ägare till tjänstefördelaren).

Har du tecknat dig för två (eller fler) anslutningar till samma fastighetsbeteckning, så betalar du fullt pris för den första anslutningen och endast 7 500kr för varje ytterligare anslutning (tidigare betalade du full anslutningsavgift för samtliga)

Summa summarum – en hel rad med ändringar till fördel för oss abonnenter. Alla ändringarna utom den sista sker av sig själv, du behöver inte göra något utan ovanstående villkor gäller för de avtal som tecknats redan. För den sista ändringen (två eller flera anslutningar på samma fastighetsbeteckning) behöver anslutningsavtalet skrivas om och för det fallet det gäller dig, ta kontakt med Lilian Stenlund Johansson på Övik Energi så hjälper hon dig. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den 7:e och 8:e juni mellan kl 16-19 kan du kvittera ut din anslutningsbox, tjänstefördelar och monteringsanvisning på parkeringen vid Stensödens bygdegård. Om du inte kan hämta grejerna där o då, får du hämta dem vid Övik Energis förråd på Treetexvägen 1. Målsättningen skall dock vara att så många som möjligt hämtar sina delar vid bygdegården.

Nedgrävningen av slangen över den egna tomten skall vara avklarat senast den 31 juli. Inblåsning av fiber till respektive abonnent kommer att påbörjas i mitten av augusti och därefter kommer nätet successivt att driftsättas. Har du inte hämtat ut slang och markeringsband, ta kontakt med din byvärd så kan denne anvisa var du kan hämta.

Planen är att hela nätet skall vara driftsatt till slutet på november.

 Det börjar alltså bli dags att se över de internet avtal man har idag och dess uppsägningstider. Har man Telia som leverantör och avser att välja Telia i fibernätet så finns förutsättningar för en smidig övergång. Har man annan operatör idag och/eller avser välja annan tjänsteleverantör så får man göra lite mer jobb själv. Var och en bör fundera över vilket utbud som passar ens behov bäst – det finns olika alternativ, var och ett med sina fördelar.

Nu tar vi och gör nätet  färdigt så vi får börja surfa med riktig hastighet! J

 

//Styrelsen

 

 

 

KALLELSE

till föreningsstämma i StensödenNet Ek. för.

Datum: söndag 7 maj 2017 Tid: 1900

Plats: Stensödens Bygdegård

Samtliga medlemmar i StensödenNet Ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma.

Stämman har utlysts av styrelsen.

Dagordning:

 

§  1                Ordföranden hälsar välkommen och öppnar stämman.

§  2                Val av ordförande vid stämman och dennes val av protokollförare.

§  3                Godkännande av röstlängd.

§  4                Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

§  5                Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§  6                Fastställande av dagordningen.

§  7                Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

§  8                Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen samt beslut om hur vinst eller förlust skall                               disponeras.

§  9                Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 10               Verksamhetsplan 2017.

§ 11                  Frågan om arvoden för styrelseledamöterna och revisorerna.

§ 12               Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§ 13               Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

                     Ordförande 1 år

                     Ledamöter 2 st. 2 år

                     Suppleanter 1 år

§ 14               Val av revisorer och revisorssuppleant.

§ 15               Val av valberedning (2-5 personer).

§ 16               Övriga frågor som inkommit inför stämman.

§ 17               Vid stämman väckta frågor.

§ 18               Avslutande av stämman.

 

                     

Välkomna!

Styrelsen

Hej alla fibervänner !

 

Fibernätet som vi här ute i byarna jobbat så hårt för i flera år och som skall ge oss den bygdeutveckling vi alla önskar börjar nu rycka allt närmare.

Som ni säkert märkt grävs det nu på flera olika ställen inom vårt område och när man tänker gräva hos just dig kan vi inte svara säkert på. Viktigt är att alla markavtal blir klara på ett  snabbt och smidigt sätt till allas belåtenhet för att nätet skall bli klart så snart som möjligt.

Dock kan du nu gräva och förlägga slang och markeringsband på din fastighet/tomt.  Slang, markeringsband, stakkäpp,  ändstopp och skarvhylsa finns att hämta hos din byvärd. 

Hur husgenomföringen skall utföras och vilken typ det blir har vi inte fått klart med ännu så information om detta kommer senare. Lämna god marginal på slangen vid huset.

Som fastighetsägare gräver du från huset till tomtgränsen eller där ”trädgården/gräsmattan” slutar. Ingen skall behöva gräva mer än 50 meter även om tomt/trädgård/gräsmatta är längre.

Enligt ÖE installationsanvisning är ett djup på ca 30-50 cm ok på egen tomt. Markeringsbandet förläggs ca 10 cm ovanför slangen.

 

För att beställa grävning på egen tomt om du inte vill eller kan göra det själv finns några olika alternativ just nu. Kostnad med mera lämnas av respektive entreprenör.

 

1.       Mats Isaksson på VTG Tel: 070-605 63 71

2.       Håkan Tällström Öviks brunnsborrning. Tel: 0660-37 58 83

3.       Mikael Malm  Botnia Maskinproffs Tel: 070-316 76 76

 

Mera information kommer så snart vi får tillgång till den.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

 

 

Förklaring för användande av ändstopp och skarvhylsa.

Ändstopp = en genomskinlig plastväska med en färgad ring instoppad på ena sidan. I mitten är det en plastvägg. Den färgade sidan sätter man på kundens slang, en vid husväggen och en ute vid vägen/gräsmattegräns. Detta är viktigt för att det inte ska komma in vatten och skräp i slangen.

 

 

 

 

Skarv = en genomskinlig plastväska med en färgad ring instoppad på båda sidorna. Den har hål rakt igenom. Den använder man om man behöver skarva två slangar, så den behåller byvärden tills behov finns. Tex om man behöver kapa slangen för att komma förbi kabelkorsningar eller dylikt, eller om slangen inte räcker hela vägen fram.

 

Så har då äntligen grävmaskinerna gått igång på riktigt efter en lite inledande försening. Att det har tagit lite tid för grävningen att komma igång har bland annat berott på att de tillstånd som behövts har lyst med sin frånvaro. Men nu när de är på plats så har maskinerna börjat nere vid Idbybadet och det börjar dyka upp orange streck uppmålade på lite olika ställen i området.

Detaljprojekteringen för hela området är också klar och så snart alla kartorna är utskrivna så kommer styrelsen att ta en träff med byvärdarna. Därefter så kommer byvärdarna ut till alla medlemmarna med markavtalen för påskrift.

Hur långt man hinner innan vintern eller när grävningen kommer till just din by har vi inte riktigt koll på ännu. Frågan är ställd och vi har bett om en dylik plan. Så snart vi har fått den informationen så kommer vi att delge den. 

 

Styrelsen

Underkategorier