Styrelsen har kallat föreningens medlemmar till en andra extrastämma den 15 december. Detta är för att fastställa det första beslut om vissa mindre stadgejusteringar som gjordes vid extrastämman den 20 oktober och som föranleddes av den beslutade inriktningen för projektets genomförande.

På extrastämman den 15 december kommer endast frågan om stadgeändringen att behandlas och denna gång hålls extrastämman i Stensödens bygdegård (kl 1900).

 

Styrelsen

 

Alla ni som var på stämman vet ju att vårt inriktningsbeslut var villkorat mot att kommunfullmäktige tog beslutet att godkänna projektupplägget och arbetssättet för Örnsköldsviks kommun. Det beslutet togs av ett enhälligt kommunfullmäktige den 24 november. Vårt projekt är därmed godkänt och arbetet fortsätter enligt den plan vi har lagt ut.

Du medlem som vill ha kopia på protokollet från extrastämman, skicka ett mejl om detta till info(a)stensoden.net så skickar vi gärna ut det. Kallelse till ännu en extrastämma kommer inom kort att distribueras och den extrastämman är en formell följd av den stadgeändring vi gjorde på extrastämman den 20 oktober. Vi kommer på den kommande extrastämman endast att behandla stadgeändringsfrågan. 

Vi har gjort en första rekognoscering i terrängen av den projektering som finns framtagen. Det resulterade i ett antal ändringar och justeringar och uppdaterade projekteringskartor är på väg fram. En första träff med byvärdarna har även hunnits med för att introducera dem i arbetsläget och vad och när vi behöver deras insatser, vilket blir under den kommande vintern då anslutnings- och markavtalen skall tecknas. 

Styrelsen har börjat lite interna diskussioner om tjänstepaketen för nätet: vad kan vara intressant, hur skall tjänsterna packas tillsammans, kollektiv gruppanslutning eller enskild anslutning mm. Vi skulle vilja att ni medlemmar börjar fundera över vad ni är intresserade av:

  • Internetkapacitet är basen i paketen, 100/100 Mbit överföringshastighet
  • TV: vill ni ha TV överfört via fiber, önskat kanalutbud isåfall?
  • Telefoni: är det intressant via fiber?
  • Alla tre tjänstetyperna tillsammans (Internet/TV/Telefoni) eller Internet+endast en av TV eller telefoni?

Som ni ser så är det flera frågor i luften. Styrelsen kommer att jobba fram några alternativ för föreningens medlemmar att diskutera utifrån. Beslut i frågan är det tänkt att vi tar på en extrastämma under våren.

//Styrelsen

 

Den extra föreningsstämma som gick av stapeln den 20 oktober samlade ungefär 160 personer. Det var så många som fick plats i Idbynskolans gymnastiksal.

 

Vid stämman lämnade styrelsen en redogörelse för den verksamhet som genomförts sedan den ordinarie stämman i januari och vad läget är idag. Styrelsens förslag för fortsättningen godkändes av stämman. Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt för föreningens medlemmar inom kort och vi kommer även att göra en översyn av Frågor&Svar (FAQ) här på sidan baserat på de frågor som väcktes på stämman och de som inkommit till styrelsen därefter. Har du någon fråga som du känner är obesvarad, skicka ett mejl till styrelsen(a)stensoden.net  så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Styrelsen

 

Styrelsen har nu kommit så långt i sitt arbete med fibernätet att det är dags för avrapportering till medlemmarna och dags för startbeslut. Vi gör detta i formen av en extra föreningsstämma som kommer att hållas måndagen den 20 oktober i Idbynskolans gymnastiksal. Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar. Har du som medlem av någon anledning inte fått kallelsen, hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så ordnar vi med det.

Det finns inget formellt krav på föranmälan till extrastämman, men styrelsen skulle uppskatta ett mejl om antalet deltagande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så att vi kan dimensionera antalet sittplatser och kaffe.

Vid stämman kommer styrelsen att redovisa genomförd verksamhet och komma med ett konkret förslag hur vi skall gå vidare och bygga nätet. Det kanske till och med kommer att kunna gå att teckna anslutningsavtal efter stämman för den vill.

Väl mött den 20 oktober

 

Styrelsen

 

Så har då slutligen Länsstyrelsen börjat släppa ut information angående projektstöd till bredbandsprojekt. Vi i styrelsen håller som bäst på att analysera vad detta innebär och hur vi lämpligen formerar vårt bredbandsprojekt på bästa sätt. Styrelsen har därför beslutat att tills vidare skjuta upp den aviserade extrastämman/informationsmötet som vi hade tänkt hålla under slutet av augusti/början av september. Styrelsen återkommer så snart vi kan med en ny tidpunkt för mötet.

Denna information har även gått ut via mejl till alla medlemmar som vi har en mejladress till. Tyvärr så får vi studs på några mejl varje gång så om du inte fått den här informationen i din mejlkorg, skicka ett mejl med information om fastighetsbeteckning och att mejladressen behöver uppdateras till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Underkategorier