Gensvaret har varit kanonbra på våra värvningsaktiviteter. Per idag (9 december) har vi 160 medlemmar i StensödenNet ek för. av totalt 284 adresser med fast boende i området. Därtill finns ett flertal fastigheter med sommar- eller tillfälligt boende, och de är självklart också välkomna att ansluta sig. Det är naturligtvis glädjande att så många har valt att bli medlemmar och vi fortsätter att jobba för att värva så många medlemmar som möjligt eftersom: 

  • Det kommer bara att finnas EN chans att ansluta sig till fibernätet till en reducerad kostnad och den chansen är NU
  • Ju fler vi är som ansluter oss, desto lägre blir kostnaden per anslutning.

Ta därför chansen att se till att dina grannar och vänner i området verkligen tar tillvara den möjlighet som nu finns att få fibernät till huset till en reducerad kostnad. Det enda som man behöver göra för att säkerställa sig den rätten, är att snarast betala in 200 kr på plusgiro 68 93 53 -1 med angivande av fastighetsbeteckning och namn, samt fylla i den medlemsansökan som finns här på sidan. Klart. Prata med grannar och vänner när ni ses under promenader och aktiviteter under de helger som vi har framför oss.

Om man gör en rent ekonomisk kalkyl på värdet av att gå med i föreningen, kan vi utlova en förräntning på de 200 kr med avsevärt mer än 50 gånger (utifrån hur mycket billigare det beräknas bli att gå med nu jämfört med att välja att ansluta sig vid senare tillfälle). Försök gärna att matcha den utväxlingen på 200 kr någon annanstans om du kan.

Har du bestämt dig att gå med men inte gjort slag i saken ännu, för att ”jag ska bara…först”. Låt inte det göra att du missar chansen. Gör slag i saken nu istället för imorgon så har du gjort vad du kan idag för att framtidssäkra din fastighet.

Den viktiga och existensgrundande milstolpen att formellt bilda föreningen har passerats. 

Bolagsverket har nu godkänt vår ansökan om att bilda StensödenNet ek. för. och tilldelat oss ett organisationsnummer (769627-0326). 

Det har gjort att vi nu har kunnat skaffa oss bankkonton och att vi kan börja jobba med att bygga upp ett medlemsregister.

Inom kort kommer alla som anmält sitt intresse att få ett mejl med information om hur de blir medlemmar i föreningen. 

Medlem blir man enklast genom att betala in 200 kr på vårt plusgirokonto 

68 93 53 – 1 och ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen. 

Har du ännu inte anmält ditt intresse så är det inte för sent ännu – anmäl dig med en inbetalning. 

Vill du ha mer information om vad fiberprojektet handlar om så arrangerar vi ett informationsmöte igen den 20 november i Stensödens bygdegård kl 1900 och precis som förra gången medverkar Klas Strandberg, e-lots Örnsköldsviks Kommun, och Jonas Krisström, ByNet.

Efter en period med olika typer av förberedelse- och planeringsarbete, är vi nu inne i en period där förberedelserna och planeringen omsätts till konkreta aktiviteter och handlingar och det känns mycket inspirerande. 

Det handlar om det formella bildandet av föreningen, upprättande av bankrelationen, medlemsregistrering mm. Och vi återkommer inom kort med ytterligare information om vad som händer och sker i vår gemensamma resa mot ett fibernät i byarna.

Så har den utsedda interimsstyrelsen kommit igång med sitt arbete. Arbetet har delats upp på tre huvudområden: föreningsbildande och formalia, marknadsföring/medlemsvärvning och projektering.

Föreningsbildande och formalia är allt det vi behöver göra för att sätta den ekonomiska föreningen på fötter: ansöka om bildandet hos Bolagsverket, upprätta en relation till en bank, upprätta medlemsregister och registrera och administrera alla som sökt och söker medlemskap.

Marknadsföring/medlemsvärvning är att jobba för att så många hushåll som möjligt av de i det tilldelade området ansluter sig. Allt för att nätet skall bli så bra och heltäckande som möjligt samtidigt som kostnaden per anslutning reduceras.

Slutligen området Projektering som kommer att påbörja projekteringen av nätet inom kort och allt eftersom fler ansluter sig så kompletteras nätkartorna. När det sedan i början av mars är dags att lämna in ansökan för bidrag till Länsstyrelsen så har vi en ganska god uppfattning om hur nätet kommer att se ut samt kostnaden för att bygga det.

Vi kommer löpande att lägga ut uppdateringar om arbetsläget här på denna sidan. När det blir dags för föreningsstämman kommer också en formell kallelse via mejlen till alla föreningens medlemmar.

Vill du vara med och jobba för att vi skall få fibernät till byarna, hör av dig med ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Vi är bara i början av ett stort spännande projekt!

Underkategorier