Måndagen den 4 juli togs det första spadtaget för grävfasen. Kommunalrådet Per Nylén deltog och önskade oss lycka till i det fortsatta arbetet. Nu är alltså grävningen igång.

Vi ligger ganska bra till med anslutningsavtalen - ett stort tack till byvärdarna som gjort ett bra jobb med att få in avtalen. Det återstår fortfarande några - en del är de medlemmar som hört av sig och meddelat att de är bortresta. Där gäller det ju bara att slutföra avtalet med namnteckningen. Dessa känns som under bra kontroll. Sedan har vi ett mindre antal där avtalet ännu inte är påtecknat och vi heller inte har fått kontakt med medlemmen. Skulle du vara en av dessa - se till att ta kontakt med din byvärd eller med styrelsen snarast så vi har koll på hela medlemslistan. Vi vill även veta om det är så att du väljer att inte ansluta dig så att vi kan pricka av det i uppföljningen.

Sommarhälsningar från styrelsen

 

Hej alla och tack för en välbesökt stämma igår/onsdags kväll.

Alla ni som tecknade anslutningsavtal kommer framöver att bli kontaktade av er respektive byvärd för att få ut slang och märkband så att ni kan börja göra grävjobbet över den egna tomten.

För er som antingen tog med avtalet hem för påseende och påskrift eller inte hade möjlighet att närvara på stämman, så finns delar av styrelsen tillgänglig vid Stensödens bygdegård söndag 26/6, måndag 27/6 och tisdag 28/6 mellan kl 18-20 och då kan du komma dit och lämna eller skriva ditt avtal. Alternativt så söker du upp din byvärd och lämnar eller skriver på hos denne.

Målet är att allaa anslutningsavtalen skall vara påtecknade senast 30 juni 2016

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vi är igång nu!

 

 

//Styrelsen

Nu är förberedelserna för att börja bygga nätet och gräva i full gång. Under torsdagen den 16 juni träffade delar av styrelsen Övik Energi för att planera den närmaste tidens arbete. 
Det allra viktigaste är att vi snarast får alla anslutningsavtal påskrivna (dvs avtalet mellan dig som medlem och Övik Energi) så att det är helt klart vilka som tecknar sig för anslutning. Tjänsteavtalen (där man beställer vilka tjänster som man vill ha i sin anslutning, tex internet, telefon, tv-tjänster mm)  tar vi senare under hösten när bygget har kommit en bit på väg. Information om allt detta kommer att lämnas på stämman den 22 juni kl 1900
 
Vid stämman den 22 juni har du första möjligheten att teckna ditt anslutningsavtal och målbilden är att alla anslutningsavtal skall vara tecknade senast den 30 juni 2016 så det är kort om tid - fast å andra sidan så har vi ju hållit på och funderat och planerat nätet i över 3 år så det är ju inte så mycket o fundera på. Kom till stämman och var med om denna historiska händelse!
 
Det kommer att vara mycket folk på stämman och styrelsen uppmanar därför alla att komma i god tid så att vi hinner göra registreringen vid ankomst. Efter själva stämman så kommer det att hållas projektinformation och därefter kommer vi att ha bord för tecknande av avtal.
 
Välkomna
 
Styrelsen

Hej alla fibervänner,

Så har äntligen Länsstyrelsens beslut kommit - och vi tillhör den lilla skara om 7 ansökningar som har beviljats bidrag för byanät. Se Länsstyrelsens sida: http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/sv/nyheter/2016/pages/sju-bredbandsprojekt-far-42-miljoner-i-forsta-beslutsomgangen.aspx/ 

Tiden på året är sen, vi är redan i  mitten av juni, och vilka konsekvenser detta får på tidplanen behöver vi jobba igenom. Det finns en klar risk att vi på grund av detta får förskjutningar i tidplanen. Mer information kommer på stämman den 22 juni.

Styrelsen återkommer inom kort om hur och när anslutningsavtal kommer att kunna och behöva tecknas.

 

KALLELSE

till föreningsstämma i StensödenNet Ek. för.

Datum: onsdag 22 juni 2016 Tid: 1900

Plats: Idbynskolans gymnastiksal

Samtliga medlemmar i StensödenNet Ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma.

Stämman har utlysts av styrelsen.

Dagordning:

§  1                      Ordföranden hälsar välkommen och öppnar stämman.

§  2                      Val av ordförande vid stämman och dennes val av protokollförare.

§  3                      Godkännande av röstlängd.

§  4                      Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

§  5                      Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§  6                      Fastställande av dagordningen.

§  7                      Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

§  8                      Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen samt beslut om hur vinst eller förlust skall                                      disponeras.

§  9                      Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 10                     Verksamhetsplan 2016.

§ 11                        Frågan om arvoden för styrelseledamöterna och revisorerna.

§ 12                     Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§ 13                     Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

                            Ordförande 1 år

   Ledamöter 3 st. 2 år

                           Suppleanter 1 år

§ 14                     Val av revisorer och revisorsuppleant.

§ 15                     Val av valberedning (2-5 personer).

§ 16                     Övriga frågor som inkommit inför stämman.

§ 17                     Vid stämman väckta frågor.

§ 18                     Avslutande av stämman.

 

                            

                           Projektinformation

 

 

 Välkomna!

 

 Styrelsen

Underkategorier